Skip to content
Home » ChatGPT ทําอะไรได้บ้าง ?? มีประโยชน์อย่างไร

ChatGPT ทําอะไรได้บ้าง ?? มีประโยชน์อย่างไร

 • by
chatgpt-seolandthai

ChatGPT เป็นโมเดลภาษาที่พัฒนาโดย OpenAI โดยใช้เทคนิค GPT (Generative Pre-trained Transformer) ที่พัฒนามาจากโครงสร้าง GPT-3.5 โมเดลนี้ถูกออกแบบให้สามารถสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์และเข้าร่วมสนทนากับผู้ใช้ได้

ChatGPT ได้รับการฝึกสอนด้วยข้อมูลข้อความจำนวนมากที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้มันสามารถเข้าใจและสร้างข้อความในหลากหลายหัวข้อและลักษณะได้อย่างหลากหลาย โมเดลนี้ใช้เทคนิคการเรียนรู้ลึก (deep learning) โดยเฉพาะ รูปแบบ transformer เพื่อประมวลผลและสร้างข้อความขึ้นอยู่กับข้อมูลที่รับเข้ามา

ChatGPT ทําอะไรได้บ้าง ?? มีประโยชน์อย่างไร

ChatGPT สามารถใช้ในหลายๆ ประเภทงาน เช่น ตอบคำถาม ให้ข้อมูล แนะนำ ช่วยเหลือในงานเขียน และสนทนาแบบเป็นกันเอง และนี้คือ 10 สิ่งที่ ChatGPT ทำได้ และ ดี ด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

 1. ตอบคำถาม: ChatGPT สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลายๆ หัวข้อตั้งแต่ความรู้ทั่วไปถึงคำถามที่เฉพาะเจาะจง
 2. แปลภาษา: ChatGPT สามารถช่วยแปลข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง
 3. ช่วยเหลือในงานเขียน: ChatGPT สามารถช่วยในเรื่องคิดงานเขียน การตรวจสอบความถูกต้อง หรือแนะนำการปรับปรุงในด้านต่างๆ ของงานเขียนให้ดีมากยิ่งขึ้น
 4. เขียนเรื่องสร้างสรรค์: ChatGPT สามารถช่วยคิด เช่นการสร้างเรื่องราว ชื่อตัวละคร หรือแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาทั้งส่วนหรือทั้งหมด
 5. แนะนำส่วนตัว: ChatGPT เข้าใจความชอบของผู้ใช้ และสามารถแนะนำหนังสือ ภาพยนตร์ เพลง และอื่นๆ
 6. Automation Tasks : ChatGPT สามารถสร้างสคริปต์หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น
 7. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์: ตั้งแต่คำนวณเบื้องต้นจนถึงสมการที่ซับซ้อน แชท GPT สามารถช่วยแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และให้คำอธิบายขั้นตอนได้
 8. การจัดการปฏิทิน: ChatGPT สามารถช่วยในการจัดการกำหนดการ ตั้งค่าการเตือน และช่วยให้ผู้ใช้รับรู้เวลานัดและความรับผิดชอบ
 9. ผู้ช่วยส่วนบุคคล : ChatGPT สามารถช่วยแจ้งเตือน ตอบอีเมล์ จองที่พัก และปฏิบัติงานด้านบริหารงานอื่นๆได้
 10. สนทนาสบายๆ: ChatGPT สามารถสนทนาในลักษณะที่เป็นมิตร พูดขำๆ แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจ หรือพูดคุยเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน และอีกมากมาย

และนี้คือ 10 สิ่งที่ ChatGPT ทำได้ และ ทำได้ดีด้วย สำหรับใครอยากลองเล่น สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://chat.openai.com/

ตัวอย่าง PROMPT เจ๋งๆ : https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts

ข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้ มาจาก ChatGPT ทั้งหมด ดังนั้นเชื่อเถอะว่ามันทำได้ดีจริงๆ